Beseda projektu „Kavárna Evropa“

Ve čtvrtek 13.3.2014 od 17 do 18:30 hodin se – tématicky – v prostorách kavárny Evropa na Perštýnském náměstí v Pardubicích uskuteční setkání pořádané projektem „Kavárna Evropa“, který si klade za cíl zvýšení povědomí o občanství EU a jeho dopadech na každodenní život. MK Pardubice ochotně souhlasili s žádostí zástupců tohoto projektu o pomoc při organizaci diskuse v Pardubicích, neboť je nám blízký záměr posílení občanské společnosti a informovanosti o politice EU.

   Setkání se zúčastní tito hosté:

  • Edvard Kožušník (poslanec Evropského parlamentu)
  • Ing. Mgr. Miroslav Poche (zastupitel Hlavního města Prahy)
  • Mgr. Tomáš Zdechovský (bývalý poradce v Evropském parlamentu a ředitel evropské vzdělávací instituce WIFI v ČR)

   Odpoledním setkáním bude provázet: Doc. Mgr. Pavel Šaradín Ph.D.

Projekt „Kavárna Evropa“ sestává z několika aktivit, které jsou určeny jak studentům středních škol, tak široké veřejnosti, s cílem zvýšit jejich znalosti o právech občanů EU a podnítit jejich aktivní účast na demokratickém životě v EU.